Zvolili jste: GDPR pro koorporaci

Níže uvedené možnosti jsou tituly, jak správně a oprávněně získat osobní údaje od subjektu údajů. Souhlas by neměl být primární titul, kdy je vhodné nejprve hledat jiné tituly opravňující mně zpracovávat osobní údaje. Vždy je nutné prokázat oprávněný zájem, tzn. dle jakého účelu osobní údaje shromažďuji a zpracovávám. Druhou podstatnou záležitostí je, zda-li potřebuji tzv. Pověřence osobních údajů „DPO“, zde záleží především na kategorii a množství zpracovávaných osobních údajů.

Jak oprávněně získat osobní údaje?Potřebujeme do firmy Pověřence?

Zajímá Vás, jaké služby Vám můžeme poskytnout?

Souhlas se zpracováním osobních údajů aneb další právní základy „kdy souhlas není třeba“.

Souhlas
Plnění či uzavření smlouvy
Právní povinnost
Oprávněný zájem
Životně důležitý zájem

Potřebuje naše firma mít DPO, nebo-li pověřence osobních údajů?

Zde platí zásadní dvě pravidla, tj. Vaše firma má jako hlavní činnost zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů „zdravotní stav, politické názory, genetické a biometrické údaje a další…“ nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů a nebo dochází-li z Vaší strany k operacím, které vyžadují rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů.

Zpracování cestovních údajů
Zpracování zdravotnických údajů
Zpracování zákaznických údajů pro běžné obchodní činnosti pojišťovny nebo bank